“”

Boetes en waarschuwingen erkend referenten in 2022

Posted in Belangrijke update

In 2022 heeft de IND ongeveer 580 waarschuwingen en 240 boetes opgelegd aan erkende referenten. De meeste referenten houden zich aan de regels. Desondanks zijn er in 2022 meer boetes opgelegd aan erkende referenten dan in 2021, vanwege strengere handhaving door de IND.

Verplichtingen niet nagekomen

Erkende referenten hebben verplichtingen en rechten, waaronder de zorgplicht, administratieplicht en informatieplicht. De IND controleert of deze verplichtingen worden nageleefd en legt indien nodig boetes op. De meeste boetes hebben betrekking op de informatieplicht, zoals het niet melden van het niet voldoen aan het looncriterium of het niet tijdig melden van het vertrek van een kennismigrant uit dienst.

De erkend referent heeft volgens de zorgplicht de verplichting om de buitenlandse werknemer juist te informeren over zijn of haar rechten en plichten. Daarnaast moet de erkend referent een buitenlandse werknemer zorgvuldig werven en selecteren. Het bewijs hiervan moet terug te vinden zijn in de administratie, zoals vereist door de administratieplicht. De IND merkt echter op dat dit niet altijd goed gaat. Bovendien wordt in de nieuwsbrief van december 2022 gemeld dat de verplichting om tijdig door te geven dat het administratieadres is gewijzigd, ook regelmatig wordt overtreden.

Waarschuwingen en boetes

De IND voert controles uit op erkend referenten en beoordeelt vervolgens of een waarschuwing of boete gepast is op basis van de resultaten van de controle en het beleid. Per geval wordt bijvoorbeeld beoordeeld of de overtreding als ernstig wordt beschouwd en in hoeverre er sprake is van verwijtbaarheid. Boetes en waarschuwingen worden opgelegd na bedrijfscontroles door de afdeling Handhaving, Toezicht en Onderzoek (HTO), al dan niet samen met de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA), en na het afhandelen van meldingen en signalen die de IND heeft ontvangen.


Heeft u vragen over het aannemen van internationaal talent, payrolling en erkend referentschap? Neem gerust contact op met ons team dan bespreken we graag de grenzeloze mogelijkheden. 

Nathalie Crivello

Client Solution Manager | MIM certified

Het is onze missie om jouw bedrijf te laten groeien door global te worden. Vragen? laat het mij weten.

Give us a call +31 (0)20 765 7520
or send us an email

info@executivemobility-group.com

HQ – Amsterdam Evert van de Beekstraat 1-36 1118 CL Schiphol PO Box 75544 1118 ZN Schiphol The Netherlands

Contact