“”

Wat houdt het zijn van erkend referent in?

Posted in Blog, Erkend referentschap, Kennismigranten

Als erkend referent kunt u Niet-Europese kennismigranten aannemen en geniet u van verschillende voordelen bij het aanvragen van vergunningen. De erkenning als referent loopt via de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). 

Het zijn van erkend referent biedt kansen voor uw bedrijf. Wel is het verstandig op de hoogte te zijn van de belangrijke aspecten. In dit artikel bespreken we daarom graag wat het zijn van een erkend referent inhoudt. We kijken naar de volgende onderdelen: de verschillende categorieën, de voordelen, de criteria, de 30% regeling voor kennismigranten en we hebben het over de bijbehorende compliance.

Erkenning binnen 4 categorieën

Een referent heeft er belang bij als er een migrant in Nederland komt wonen en werken, bijvoorbeeld wanneer u een kennismigrant in dienst wilt nemen. Er kan een erkenning worden aangevraagd voor 4 verschillende categorieën: 

 • Studie: als uw organisatie een verblijfsvergunning wil aanvragen voor een student. 
 • Uitwisseling: als uw organisatie een verblijfsvergunning wil aanvragen voor een au pair en/of culturele uitwisseling. 
 • Onderzoek: als uw organisatie een verblijfsvergunning wil aanvragen met betrekking tot het doen van onderzoek volgens richtlijn (EU) 2016/801. 
 • Arbeid: als uw organisatie een verblijfsvergunning wil aanvragen voor een kennismigrant. Dit geldt voor arbeid in loondienst, seizoenarbeid, lerend werken. 

De erkenning als referent kan voor meerdere categorieën worden aangevraagd. Wel dient er dan per categorie een erkenning aangevraagd te worden.

Criteria om erkend referent te kunnen worden

Om erkend te worden als referent moet uw organisatie in de basis aan verschillende criteria voldoen. Hieronder sommen wij deze criteria in het kort op:

 • Uw organisatie staat ingeschreven in het Nederlandse Handelsregister;  
 • De continuïteit en solvabiliteit zijn voldoende gewaarborgd; 
 • Er is geen sprake geweest van een faillietverklaring of uitstel van betaling; 
 • Betrokken rechtspersonen worden gekenmerkt als betrouwbaar;
 • Uw organisatie komt de relevante gedragscode na; 

Hiernaast gelden er voor de categorieën onderzoek, studie en uitwisseling nog aanvullende voorwaarden. 

Benieuwd naar de aanvraagprocedure?
In ons artikel ‘’Hoe word je een erkend referent?’’

De voordelen van het zijn van erkend referent

 • Voor de beslissing op aanvragen geldt een streeftermijn van 2 weken in plaats van de gebruikelijke 60 dagen; 
 • Voor de aanvraag hoeven minder bewijsstukken te worden ingediend; 
 • Aanvragen kunnen online ingediend worden; 

De erkenning als referent loopt via een uitvoerig proces waarbij uw organisatie veel informatie en bewijsstukken moet aandragen. Wie eenmaal erkend referent is, wordt door de IND gezien als integer bedrijf en geniet daarom van een aantal voordelen: 

Het zijn van erkend referent zorgt dus voor een efficiëntie en tijdswinst als het gaat om het aannemen van kennismigranten en het doen van de verplichte vergunningsaanvragen. Anderzijds moeten erkende referenten zich wel aan verschillende verplichtingen houden. 

Internationaal denken als erkend referent

De erkenning als referent biedt uw organisatie kansen op de internationale arbeidsmarkt.
Dit is interessant voor bepaalde sectoren waarvoor er binnen de landsgrenzen een arbeidstekort bestaat en als er specialistische kennis nodig is, bijvoorbeeld op IT-gebied. 

Als erkend referent kunt u de gewenste kennismigrant sneller een plaats bieden binnen uw organisatie en kan deze eerder aan het werk met de juiste vergunningen op zak. 

Voor bepaalde categorieën vergunningen gelden er salarisnormen. Deze normbedragen worden jaarlijks (per 1 januari) geïndexeerd: 

Kennismigrant of Intra Corporate Transferees (ICT) – 30 jaar en ouder€ 5.008
Kennismigrant of Intra Corporate Transferees (ICT) – tot 30 jaar€ 3.672
Afgestudeerd of in zoekjaar€ 2.631
*Alle bedragen zijn excl. 8% vakantiegeld en bruto per maand.

30% regeling voor kennismigranten

Nederland is een aantrekkelijk land voor kennismigranten. Dit komt mede door de 30%-regeling. Deze regeling betreft een belastingvoordeel voor kennismigranten waarmee ze een substantieel hoger netto salaris krijgen. 

Goed om te vermelden dat er veranderingen aankomen voor de 30%-regeling. Wij raden u aan om deze veranderingen mee te nemen in uw strategie op het gebied van mobiliteit.

Compliance: de verplichtingen als erkend referent

Nadat uw bedrijf door de IND als referent is erkend moet u zich aan verschillende wettelijke verplichtingen houden: de zorgplicht, administratieplicht en informatieplicht. 

Onze Customer Solutions Manager, Nathalie Crivello, vertelt: ‘’De erkenning als referent is zeker geen eindpunt, maar eerder een startpunt. De IND ziet u als betrouwbaar partner en verwacht daarom dat u de bijbehorende compliance op orde heeft. In de praktijk zien wij regelmatig bedrijven die dit niet goed geregeld hebben. Daarom adviseren wij u hier graag over zodat de erkenning behouden kan blijven en er van de voordelen genoten kan worden.’’


De IND is actief in het controleren van erkende referenten en houdt wekelijks inspectiebezoeken bij, in Nederland gevestigde, bedrijven. Als partner kunnen wij u hierin adviseren en zorgen dat u en uw team op de hoogte zijn van alle actuele informatie. 

Meer weten over de verschillende verplichtingen? 

Klik dan door naar ons artikel ‘’De verplichtingen van een erkend referent’’.

Op korte termijn een kennismigrant aannemen?

De erkenning als referent en bijbehorende compliance kunnen een uitdaging vormen als u op korte termijn een kennismigrant wilt aannemen voor uw organisatie. 

Als partner biedt EMG daarom graag een tussenoplossing. Wij zijn als organisatie erkend als referent en bieden EOR (Employer of Record) en Payrolling services aan. Hiermee kunnen we voor uw organisatie de relevante vergunningen aanvragen en kan de werknemer in kwestie snel aan het werk. 

In de tussentijd kunnen jullie de aanvraag tot erkend referent in gang zetten. Onze experts denken graag mee over een spoedige en efficiënte aanvraag. Daarnaast kunnen we adviseren en ontzorgen op het gebied van relocation en juridische en fiscale aspecten.

EMG, uw partner in Global Mobility  

Benieuwd wat ons team voor uw bedrijf kan betekenen op het gebied van het vinden en aannemen van internationaal talent, payrolling en erkend referentschap?
Neem gerust contact op met onze experts, dan bespreken we graag de grenzeloze mogelijkheden. 

Nathalie Crivello

Client Solution Manager | MIM certified

Het is onze missie om jouw bedrijf te laten groeien door global te worden. Vragen? laat het mij weten.

Give us a call +31 (0)20 765 7520
or send us an email

info@executivemobility-group.com

HQ – Amsterdam Evert van de Beekstraat 1-36 1118 CL Schiphol PO Box 75544 1118 ZN Schiphol The Netherlands

Contact