“”

Eenvoudige Richtlijnen voor Personeelswerving: Inzicht in Waadi, SNA Registratie en SNA Kwaliteitslabel

Posted in Blog, HR, Kennismigranten

Inleiding

Het in dienst nemen van medewerkers vergt het naleven van bepaalde regelgeving en standaarden om wettelijk in orde te zijn en de goede reputatie van een onderneming te waarborgen. Deze toegankelijke handleiding helpt u bij het doorgronden van twee cruciale concepten: Waadi en de SNA-registratie en het kwaliteitslabel. Beide zijn van toepassing op arbeidsbemiddelingsbureaus, salarisverwerkingsbedrijven en elke organisatie die arbeidskrachten levert, ongeacht of dit tegen betaling is of niet. Non-compliance kan resulteren in serieuze complicaties, zoals het verlies van erkende sponsoring door de IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst).

Wat is Waadi?

Waadi, een afkorting van “Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs,” is een Nederlandse wet die sinds 1 juli 2012 van kracht is. Deze wet stipuleert dat ieder bedrijf dat tegen betaling personeel uitleent, deze activiteit moet opnemen in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder een specifieke SBI-code. Dit geldt niet alleen voor arbeidsbemiddelingsbureaus maar ook voor salarisverwerkingsbedrijven en andere organisaties die arbeidskrachten verschaffen. Door je te registreren conform Waadi, toon je als bedrijf je bereidheid om de wet te respecteren en draag je bij aan een transparante en eerlijke arbeidsmarkt.

Wat houdt SNA Registratie en het Kwaliteitslabel in?

De Stichting Normering Arbeid (SNA) hanteert eveneens een registratieplicht. Het SNA-kwaliteitslabel is hier een integraal onderdeel van. Organisaties die al erkend zijn door de IND dienen te blijven voldoen aan alle vereisten voor SNA-registratie.

Het SNA-kwaliteitslabel bevestigt dat een onderneming voldoet aan wettelijke en administratieve eisen, zoals het uitbetalen van het minimumloon, correcte belastingafdracht en sociale premies, en het garanderen van deugdelijke arbeidsomstandigheden. Het in stand houden van de SNA-registratie is een bewijs van de toewijding aan een rechtvaardige behandeling van werknemers.

Mededeling omtrent Beëindiging van SNA-registratie

Per 1 juli 2023 wordt het een vereiste om de IND in te lichten bij het beëindigen van een SNA-registratie, terwijl je nog steeds arbeidskrachten inzet of betrokken blijft bij loonverwerkingsactiviteiten. Het verzaken van deze meldingsplicht kan tot gevolg hebben dat de IND de erkenning intrekt.

Compliance Handhaven

Om compliant te zijn, dienen ondernemingen zowel hun activiteiten omtrent het uitlenen van personeel te registreren in het Handelsregister (Waadi-registratie), als te voldoen aan de vereisten van de Stichting Normering Arbeid (SNA-registratie). Dit omvat verantwoordelijkheden zoals het uitbetalen van een minimumloon, accurate belastingafdracht en sociale premies, en het creëren van goede arbeidsomstandigheden. Het behouden van het SNA-kwaliteitslabel is hier ook een onderdeel van.

Gevolgen van Non-Compliance

Het negeren van de Waadi- en SNA-regelgeving kan ernstige repercussies hebben. Mocht de IND tijdens een controle vaststellen dat een bedrijf zich niet aan de verplichtingen houdt, dan kan het zijn erkende status verliezen. Dit kan negatieve gevolgen hebben voor de bedrijfsvoering, omzetverlies veroorzaken, de reputatie aantasten en zelfs leiden tot juridische consequenties.

Conclusie

Bij het werven en uitlenen van personeel zijn ondernemingen verplicht zich te houden aan wettelijke voorschriften en industrienormen, met name de Waadi- en SNA-criteria. Deze regels zorgen voor een rechtvaardige arbeidsmarkt en zijn een uiting van de inzet voor een ethische behandeling van werknemers. Het naleven van deze regels is niet optioneel, maar een essentiële voorwaarde voor het duurzame succes van een onderneming.

EMG, your partner in Global Mobility

Heeft u vragen over het aannemen van internationaal talent, payrolling en erkend referentschap? Neem gerust contact op met ons team dan bespreken we graag de grenzeloze mogelijkheden. 

Contact