“”

Nederland Ziet Groei in Werkende Bevolking, België Verfijnt Regels voor Alimentatieaftrek door Niet-Inwoners, en Onderzoek Belicht Uitdagingen van Data-overvloed voor Managers – Markttrends

Posted in Markt trends, Nieuws

Nederland

Nederland Ziet een Stabiele Toename van de Werkende Bevolking

Voor elke 100 niet-werkende individuen in Nederland zijn er nu 120 die werkzaam zijn, volgens de meest recente gegevens die woensdag door het nationaal statistiekbureau, CBS, zijn vrijgegeven.

Twee decennia geleden stond de verhouding anders: er waren slechts 96 werkende individuen voor elke 100 die te jong waren, ziek waren, vrijwillig zonder werk zaten of met pensioen waren gegaan.

De opwaartse trend in het aantal werkende mensen over de jaren is sneller geweest dan de toename van degenen zonder werk, wat deze aanzienlijke verschuiving verklaart, aldus het CBS.

In 2007 overtrof het aantal werkenden voor het eerst het aantal niet-werkenden. Hoewel er een opvallende daling was tijdens de financiële onrust midden jaren 2010, is het werkgelegenheidscijfer sindsdien consequent hersteld.

Als we ons beperken tot de leeftijdsgroep die in aanmerking komt voor werk – dat wil zeggen, degenen tussen 15 en 75 jaar, gebaseerd op de richtlijnen van de ILO – zijn er 9,7 miljoen mensen in dienst, aanzienlijk meer dan de 3,6 miljoen niet-werkenden.

Van 2003 tot 2023 heeft de beroepsbevolking een uitbreiding van 1,8 miljoen gezien. Tegelijkertijd daalde het aantal mensen dat uit vrije keuze of door onvermijdelijke omstandigheden zonder werk zat met 150.000.

Een duidelijke factor in deze groei van de beroepsbevolking kan worden toegeschreven aan de toename van de werkgelegenheid onder degenen tussen de 45 en 75 jaar. Deze verschuiving is het gevolg van overheidsinitiatieven om de werkende leeftijd te verlengen, wat mensen ertoe aanzet het pensioen uit te stellen.

In 2022 was de gemiddelde pensioenleeftijd 65 jaar en acht maanden, bijna een jaar jonger dan de vastgestelde staatspensioenleeftijd. Ter vergelijking, twee decennia geleden gingen mensen doorgaans een aanzienlijke vier jaar met pensioen voordat ze in aanmerking kwamen voor het AOW-pensioen.

Bovendien is er de laatste jaren een opmerkelijke toename geweest van vrouwen die tot de beroepsbevolking zijn toegetreden.


België 

België Specificeert Voorwaarden voor Aftrek van Alimentatie door Niet-Ingezetenen

In het Staatsblad van 26 juli 2023 heeft België het Koninklijk Besluit van 17 juli 2023 gepubliceerd over de voorwaarden waaronder niet-ingezetenen die minder dan 75% van hun professionele inkomen in België verdienen, aanspraak kunnen maken op de aftrek van alimentatie.

Belastingbetalers die hieronder vallen, moeten een inkomensverklaring indienen bij de belastingautoriteiten van hun fiscale woonplaats met de volgende gegevens:

 • Bewijs dat de belastingbetaler een fiscale inwoner is van de betreffende staat;
 • Bevestiging dat de woonstaat in principe een fiscaal voordeel biedt voor alimentatie;
 • Bevestiging dat de belastingbetaler (en eventueel zijn/haar partner) vanwege een laag belastbaar inkomen in de woonstaat niet kan profiteren van het fiscale voordeel voor alimentatie voor het betreffende belastingjaar;
 • Verklaring dat het fiscale voordeel voor alimentatie in de woonstaat niet naar een volgend inkomstenjaar kan worden overgedragen;
 • Het totaalbedrag van de betaalde alimentatie tijdens het belastingjaar;
 • Het bedrag van de alimentatie dat in de woonstaat niet in aanmerking komt voor fiscale voordelen vanwege een te laag inkomen.

Opmerking: Volgens het vonnis Commission v. België (Alimentatieaftrek) (Zaak C-60/21), kunnen vanaf het aanslagjaar 2023 niet-ingezetenen die minder dan 75% van hun professionele inkomsten in België verwerven, alimentatieaftrek claimen indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • De belastingbetaler woont in een EER-land;
 • De belastingbetaler heeft belastbaar inkomen in België, dat onderhevig is aan de belasting voor niet-ingezetenen;
 • De belastingbetaler doet geen beroep op het Schumacker-arrest (Zaak C-279/93) in een ander EER-land;
 • Alimentatie wordt niet afgetrokken in de fiscale woonstaat van de belastingbetaler;
 • De belastingbetaler toont aan dat hij niet (volledig) kan profiteren van de alimentatieaftrek in zijn fiscale woonstaat vanwege een te laag belastbaar inkomen. Dit bewijs moet worden aangeleverd middels een officiële verklaring van de belastingdienst van de fiscale woonstaat;
 • De belastingbetaler draagt de niet-aftrekbare alimentatie niet over naar een volgend belastingjaar in zijn fiscale woonstaat.

Alimentatie betaald door de partner van de belastingbetaler die geen belastbaar inkomen in België heeft, is niet aftrekbaar.


Studie

Overvloed aan gegevens veroorzaakt stress en besluiteloosheid onder managers

Het is niet ongewoon voor organisaties om geadviseerd te worden om zoveel mogelijk data te verzamelen voor optimale, datagedreven besluitvorming. Maar in werkelijkheid zorgt ‘meer data’ niet altijd voor betere besluiten. Integendeel, het leidt vaak tot verminderde besluitvaardigheid en verhoogde stress. Een meerderheid van de managers heeft soms besloten om volledig van een besluit af te zien. Bovendien baseren drie van de vier managers hun beslissingen op de mening van de best betaalde leidinggevende in plaats van op de voorhanden zijnde data.

Organisaties hebben vaak toegang tot een schat aan informatie die alleen maar blijft groeien. Tegelijkertijd neemt het vertrouwen van managers af. 

Uit een studie van Oracle onder 14.000 leidinggevenden en medewerkers uit zeventien landen, waaronder Nederland, blijkt dat deze overvloed aan gegevens het besluitvormingsproces bemoeilijkt.

Het vaststellen van databetrouwbaarheid

Meer dan de helft (59%) van de leidinggevenden heeft soms besluiten volledig genegeerd door onzekerheid over de betrouwbaarheid van de gegevens. Voor meer dan een kwart van deze leidinggevenden resulteert dit in overbodig werk, meer fouten, en verhoogde financiële risico’s. Door stress gerelateerd aan data kunnen zelfs burn-outs of andere negatieve gevolgen optreden, zoals ontslag na het maken van een foute beslissing op een kritiek moment.

Belemmering in carrièrevooruitgang

Ongeveer een op de vijf respondenten stelt dat een gebrek aan zelfvertrouwen hun carrièrevoortgang heeft vertraagd en de prestaties van hun organisatie negatief heeft beïnvloed. Tachtig procent van de managers betreurt een besluit dat ze het afgelopen jaar hebben genomen, zoals een investering of een carrièreswitch.

Belangrijkste gegevensbronnen eerst

Wat opvalt uit het onderzoek is dat driekwart van de leidinggevenden zich baseert op de best betaalde manager voor besluitvorming in plaats van op de aanwezige gegevens. Maar liefst negentig procent van de Nederlandse managers wijst naar het groeiende aantal databronnen als oorzaak. Volgens Oracle ligt de oplossing voor deze datastress in het focussen op de meest relevante data en deze als basis te gebruiken voor besluitvorming. Data-analisten kunnen managers ondersteunen door de gegevens te structureren en te analyseren voor heldere en nuttige inzichten.


Heeft u vragen over het aannemen van internationaal talent, payrolling en erkend referentschap? Neem gerust contact op met ons team dan bespreken we graag de grenzeloze mogelijkheden. 

Nathalie Crivello

Client Solution Manager | MIM certified

Het is onze missie om jouw bedrijf te laten groeien door global te worden. Vragen? laat het mij weten.

Give us a call +31 (0)20 765 7520
or send us an email

info@executivemobility-group.com

HQ – Amsterdam Evert van de Beekstraat 1-36 1118 CL Schiphol PO Box 75544 1118 ZN Schiphol The Netherlands

Contact