“”

Goed Nieuws Update: Door wachtrijen bij de IND mogen kennis migranten al aan het werk.

Posted in Uncategorized

Met de huidige drukte op de relocation markt en de daardoor ontstane planningsproblemen bij de IND voor het maken van afspraken, heeft de IND besloten enige flexibiliteit te geven met betrekking tot het ter werk stellen van Kennis Migranten voordat deze de juiste papieren hebben kunnen bemachtigen.

Door de langere wachttijden bij de IND loketten mag de vreemdeling tijdelijk, va de datum van de brief, voor een periode van max. 4 maanden alvast arbeid als KM gaan verrichten. Dit mag de vreemdeling zonder in het bezit te zijn van een verblijfsdocument of een sticker verblijfsaantekening. Voorwaarde is wel dat er afspraken in het systeem moeten staan.

Bij een controle dient u we het volgende te laten zien:

  • De ontvangen brief met toestemming
  • De afspraakbevestiging voor het afnemen van biometrie óf
  • De afspraakbevestiging voor het afhalen van het verblijfsdocument.