“”

De invloed van bevolkingsafname op globale mobiliteit

Posted in Blog

De wereld is continue in ontwikkeling en transitie. Vooral de afgelopen jaren is gebleken dat verandering de enige constante is. De covid-pandemie, klimaatverandering, oorlogen en economische voor- en tegenspoed, migratiestromen; ze hebben allemaal impact op onze maatschappij. 

Eén van de meest besproken onderwerpen van dit moment is de krapte op de arbeidsmarkt: er zijn meer vacatures dan dat er werkzoekenden zijn. Hoewel we in de afgelopen decennia afwisselend met krappe en ruime arbeidsmarkt te maken hebben gekregen, lijkt de oorzaak van de huidige krapte op de arbeidsmarkt toch meer fundamenteel. 

In dit artikel kijken we naar de invloed van de Westerse bevolkingsafname op de globale mobiliteit. We bespreken de relatie, impact en hoe je je als werkgever kan voorbereiden.

De Europese bevolkingsafname

Hoewel veel Europese landen economische hoogtijdagen meemaken, ligt er een risico op de loer: een bevolkingsafname. 

Rond 1900 vormde de Europese bevolking nog 15% van de wereldbevolking, in 2050 zal dit naar verwachting slechts 5% zijn. In tegenstelling tot Azië en Afrika loopt het geboortecijfer in Europa al decennia terug. In 2015 beleefde de Europese Unie voor het eerst een natuurlijke bevolkingskrimp; meer sterfgevallen dan geboortes. 

Naast een bevolkingskrimp is er sprake van een brain drain/gain, waarbij er arbeidskrachten migreren naar een andere regio met als gevolg dat er in de vertrekkende regio vaardigheden verloren gaan. Daarnaast ontstaat er een steeds groter wordend verschil tussen de stad en het platteland.

Deze trends zullen op de lange termijn zorgen voor arbeidskrapte waar we nu al de eerste signalen van krijgen. Deze krapte zal niet in elke regio en elke sector hetzelfde zijn, maar het is verstandig om je als ondernemer hierop voor te bereiden en dit mee te nemen in je groeiplannen en personeelsplanning. 

De bevolkingsafname heeft naast invloed op de arbeidsmarkt, ook invloed op de gezondheidszorg, pensioenregelingen én globale mobiliteit. Deze laatste vinden wij als specialist in globale mobiliteit natuurlijk extra interessant. Wij zien naast uitdagingen, ook kansen om grenzeloos te gaan ondernemen en verder te kijken dan de eigen landsgrenzen. 

Groter wordende vraag naar globale mobiliteit

Als EMG zien wij een steeds groter wordende vraag naar goed geregelde globale mobiliteit: personeel wordt steeds vaker buiten de landsgrenzen gezocht. 

Binnen de Europese Unie is er een sterke urgentie om de demografische uitdaging als prioriteit te bestempelen. Het vrij verkeer van werknemers en de digitalisering hebben veel kansen gebracht, zoals een meer internationale arbeidsmarkt, maar zorgen ook voor uitdagingen en vraagtekens. 

Want hoe zorg je er als werkgever voor dat jij kan beschikken over het juiste talent om jouw groeiambities waar te maken. En mocht je kiezen voor talent uit het buitenland, met welke keuzes en vereisten heb je dan nog te maken?Volgens onderzoek door Korn Ferry Hay Group kan het tekort aan gekwalificeerd personeel in 2030 oplopen naar 548.000 mensen. Dit is substantieel en zal niet met één oplossing voorkomen worden. Wel kan er gekeken worden naar oplossingen als omscholing en talent migratie. 

Oplossingen van talent migratie

Talent Migratie gaat over het binnenhalen van gekwalificeerde arbeidskrachten uit het buitenland/buiten Europa. Deze mensen beschikken over vaardigheden waar er op de plaats van bestemming een tekort aan is. Deze vorm van migratie biedt ontwikkelingskansen voor bedrijven, economieën en de mensen zelf. 

Binnen de Europese Unie wordt hier steeds serieuzer over nagedacht door in te zetten op het versoepelen van legale migratie, het stimuleren van meer samenwerking tussen landen en het verruimen van de afspraken rondom verblijfsvergunningen. 

Door, bij multinationals, per land te kijken waar de grootste vraag qua competenties en capaciteiten ligt, kan er in kaart worden gebracht welke arbeidskrachten er nodig zijn. De invulling hiervan zal niet alleen nationaal, maar meer internationaal worden gezocht. Deze vorm van internationale personeelsplanning kan ervoor zorgen dat jullie bedrijf de volle potentie behaalt.

De vraagtekens van internationale mobiliteit

Internationale mobiliteit overstijgt grenzen en daarmee krijgen bedrijven te maken met een grote variëteit aan wet- en regelgeving. Bij EMG maken we gebruik van onze eigen kennis en ervaring, maar we schakelen ook graag de hulp in van ons sterke en internationale partnernetwerk. 

In elk land hebben wij experts in ons netwerk die beschikken over specialistische en up-to-date kennis. Hiermee kunnen we altijd de beste oplossing voor onze klant. 


Benieuwd wat ons team voor uw globale mobiliteitsvraagstuk kan betekenen?
Neem gerust contact op, dan bespreken we graag de grenzeloze mogelijkheden.