“”

Salariscriteria voor 30% regeling vanaf 1 januari 2023

Posted in Blog, HR

De nieuwe salariseisen voor de 30% regeling vanaf 1 januari 2023 zijn bekend.


IMMIGRATIE

Looncriteria, bruto per maand exclusief 8% vakantiegeld

Overplaatsing binnen een onderneming (Intra-corporate transfer)

Leidinggevende, manager of specialist vanaf 30 jaar € 5.008, 00
Leidinggevende, manager of specialist jonger dan 30 jaar € 3.672,00

Kennismigranten

Kennismigrant vanaf 30 jaar € 5.008, 00
Kennismigrant jonger dan 30 jaar € 3.672,00
In Nederland afgestudeerden (verlaagd salariscriterium)€ 2.631,00

Europese Blauwe kaart

Europese blauwe kaarthouder (geen onderscheid in leeftijd) € 5.867, 00

30% Regeling:

  • Belastbaar loon werknemer bedraagt op jaarbasis meer dan € 41.953 (2022: EUR 39.467)*
  • Belastbaar loon werknemer die een kwalificerende mastertitel heeft en jonger is dan 30 jaar bedraagt op jaarbasis meer dan € 31.891

Ad*: Aftopping 30% regeling op belastbaar loon € 233.000 (max 30% vergoeding bedraagt € 69.900). De Aftopping geldt voor 2024, met een overgangsregeling voor in december 2022 verloonde mensen tot 2026