“”

Salariscriteria voor kennismigranten en intra corporate transfers per 1 januari 2023

Posted in Blog, HR

De nieuwe salariseisen voor kennismigranten en intra corporate transfers in 2023 zijn bekend. Deze normen zijn van toepassing voor werknemers van buiten Europa die in Nederland bij een werkgever aan de slag gaan als kennismigrant.

Blue card houder    € 5.867, 00
Voor de leeftijdscategorie 30+  € 5.008,00
Leeftijd tot 30 jaar€  3.672,00
Afgestudeerden/Zoekjaar  € 2.631,00

Jaarlijkse stijging

De Kennismigrantenregeling kun je toepassen voor buitenlandse werknemers als de de werknemer elke maand minimaal een bepaald brutoloon ontvangt. De salarisnormen worden jaarlijks aangepast met ingang van 1 januari op basis van de recente indexcijfers van de cao-lonen.

Dit gebeurt op grond van het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen. De wijziging van het besluit is opgenomen in de mededeling van de minister van Sociale Zaken van 30 nov.

Op basis van de CBS-gegevens zijn de bedragen met ingang van 1 januari 2023 met 3,47 procent verhoogd. De maandbedragen zijn exclusief vakantiebijslag.

Van een kennismigrant is sprake als de werkgever een buitenlandse werknemer van buiten de Europese economische ruimte (EER) of Zwitserland in dienst neemt vanwege zijn technische of wetenschappelijke kennis.