“”

Aanbevelingen ter bestrijding van belastingontwijking in de EU en nieuwe solidariteitsbelasting voor inkomende expats in Spanje – Het laatste nieuws

Posted in Markt trends, Nieuws

Europeese Unie

Commissie van het Europees Parlement keurt aanbevelingen goed ter bestrijding van belastingontwijking, roept op tot een minimum voor belastingheffing op vermogenswinsten en beoordeling van belastingregelingen voor het aantrekken van privévermogen.

De ECON-commissie van het Europees Parlement heeft op 21 maart 2023 een rapport aangenomen, bestaande uit een reeks suggesties die de noodzaak benadrukken om inspanningen te blijven leveren om wetten uit te vaardigen die belastingontduiking en het witwassen van geld voorkomen, zorgen voor een juiste uitvoering en handhaving van bestaande maatregelen, en cruciale nieuwe hervormingen door te voeren.

Niels Fuglsang, de auteur van het rapport, heeft de belastingheffing op vermogenswinsten en de implementatie van maatregelen om schadelijke belastingpraktijken te ontmoedigen geïdentificeerd als de belangrijkste afhaalmogelijkheden. Hij is van mening dat deze maatregelen cruciaal zijn voor het aantrekken van buitenlands inkomen, vermogen en activa, en voor het bereiken van meer belastingrechtvaardigheid. Fuglsang beschouwt het rapport als een belangrijke mijlpaal, aangezien het de eerste keer is dat een dergelijke definitieve oproep aan de Commissie en de lidstaten is gedaan om actie te ondernemen op deze gebieden.

Het rapport belicht de kwestie van het belasten van vermogenswinsten en dringt er bij de Commissie op aan na te gaan of het haalbaar is om binnen de EU een minimumbelasting op vermogenswinsten op te leggen.

Het rapport erkent ook de mogelijk negatieve impact van belastingstelsels die zijn ontworpen om digitale nomaden en buitenlands inkomen en vermogen aan te trekken, en beveelt aan dat deze stelsels worden geëvalueerd op hun mogelijke schade.

Het rapport bevat een aantal aanvullende voorstellen, zoals:

  • Bescherm journalisten en klokkenluiders;
  • Tussenpersonen beter reguleren;
  • De rapportage en het delen van informatie verbeteren, met name met betrekking tot uiteindelijke begunstigden;
  • Pak praktijken aan die een negatieve invloed kunnen hebben op de belastinginning, zoals het gebruik van cryptoassets, gouden paspoorten of specifieke vastgoedtransacties;
  • Onderzoek de mogelijkheid om een variant van het systeem van het Verenigd Koninkrijk te implementeren voor het onderzoeken van onverklaarbare rijkdom;
  • Hervorming van de gedragscode inzake vennootschapsbelasting.

De aanbevelingen van het rapport zijn gebaseerd op de inzichten uit de Pandora Papers en andere vergelijkbare datalekken, en zijn het resultaat van een aantal onderzoeken en hoorzittingen die zijn uitgevoerd in opdracht van en georganiseerd door de Subcommissie belastingzaken van het Europees Parlement (FISC Subcommissie).

Het rapport werd goedgekeurd met 46 stemmen voor en 7 onthoudingen en zal in de komende dagen in geconsolideerde vorm beschikbaar worden gesteld. De plenaire vergadering van het Europees Parlement zal op 8 mei 2023 over het rapport stemmen, hoewel deze datum kan veranderen.


Spanje

Belastingdienst bevestigt toepasbaarheid van nieuwe solidariteitsbelasting op inkomende expats

Het directoraat-generaal Belastingen heeft een besluit vrijgegeven om te verduidelijken dat personen die vallen onder het speciale regime voor inkomende expats (gewoonlijk aangeduid als de “Beckham-wet”) onderworpen zijn aan belasting volgens de solidariteitsvermogensbelasting voor vermogende particulieren. voor hun activa in Spanje die afdwingbaar zijn volgens de Spaanse wet.

Op 28 december 2022 werd Wet 38/2022 van kracht, waarmee de solidariteitsbelasting voor vermogende particulieren werd ingevoerd.

Hoewel nog niet gepubliceerd, is uitspraak V0424-23 uitgevaardigd op 24 februari 2023. Alle updates met betrekking tot de uitspraak zullen worden gerapporteerd zodra deze beschikbaar zijn.


Heeft u vragen over het aannemen van internationaal talent, payrolling en erkend referentschap? Neem gerust contact op met ons team dan bespreken we graag de grenzeloze mogelijkheden. 

Nathalie Crivello

Client Solution Manager | MIM certified

Het is onze missie om jouw bedrijf te laten groeien door global te worden. Vragen? laat het mij weten.

Give us a call +31 (0)20 765 7520
or send us an email

info@executivemobility-group.com

HQ – Amsterdam Evert van de Beekstraat 1-36 1118 CL Schiphol PO Box 75544 1118 ZN Schiphol The Netherlands

Contact