“”

Het effect van de oorlog in Oekraïne

Posted in Blog

De wereldomvattende impact van de oorlog

Nog dagelijks komen er nieuwe berichten uit Oekraïne binnen over de Russische invasie, deze is immers nog in volle gang met alle gevolgen van dien. Het menselijke leed is natuurlijk datgene wat het meest aanspreekt en emotioneel raakt, maar de impact op economisch, financieel en geopolitiek gebied wordt ook steeds meer zicht- en voelbaar.

Waar de oorlog begin 2022 wekenlang de headlines vormden, is de aandacht wel geslonken. De focus ligt bij de berichten minder op de oorlog zelf, maar meer op de korte en lange termijn effecten ervan. 

We weten inmiddels dat de oorlog impact heeft op onze maatschappij, internationale betrekkingen, voedselvoorraden en meer. Het brengt onzekerheid met zich mee op verschillende vlakken, ook als het gaat om globale mobiliteit en de wereldwijde arbeidsmarkt. 

In dit artikel kijken we naar deze impact en de vraagstukken die dit meebrengt voor het bedrijfsleven.

De groeiende vraag naar high skilled ICT-personeel

Oekraïne was een opkomende technologie hub (30% groei in 2021) met circa 240.000 software ingenieurs. De ICT-sector was goed voor 4% van het BNP en in Kiev waren  1000 startups gehuisvest. In de afgelopen jaren kwam Oekraïne op de radar van grote techbedrijven, zoals Microsoft en Google, voor het inhuren van ‘’goedkopere’’ software ingenieurs. Echter hebben deze ingenieurs zich met de tijd ontwikkeld en is de kwaliteit en productiviteit alleen maar gestegen.

Als technologie hub, Oekraïne boodt aanbod voor de alsmaar groeiende vraag naar ervaren  ICT-personeel. De oorlog heeft hier echter roet in het eten gegooid; veel software ingenieurs zijn het land ontvlucht of in dienst gegaan bij het leger. Dit zorgt ervoor dat de grote techreuzen, maar zeker ook MKB-bedrijven weer op zoek moeten naar nieuwe oplossingen.

Waar vind je ervaren ICT-personeel? Wellicht in een ander Europees land? Of kan je je contacten uit Oekraïne huisvesting bieden in Nederland? Dergelijke vragen kan je afwegen in deze zoektocht.

Hogere arbeidskosten

Door de oorlog in Oekraïne is er een verstoring ontstaan in de productie- en aanleverketens. Kleine verstoringen hebben effect op de gehele keten, bijvoorbeeld als een grondstof of onderdeel niet geleverd kan worden. Dit zorgt voor schaarste en daarmee een verhoging van de prijzen. 

Al deze prijsverhogingen en onzekerheid dragen bij aan een hogere inflatie, welke inmiddels al duidelijk zichtbaar is. Op haar beurt zorgt inflatie voor meer druk op de lonen en daarmee de arbeidsmarkt. Terwijl er al een krapte is: er zijn meer vacatures dan dat er werkzoekenden zijn. 

Hoe je als bedrijf omgaat met deze verandering, is van essentieel belang voor de toekomst van jullie bedrijf. Zet je in op robotisering, het verhogen van de arbeidsproductiviteit, de scholing van arbeidsmigranten of ga je op zoek naar talent buiten de eigen landsgrenzen. 

In een eerder artikel hebben we al gekeken naar de groter wordende vraag naar globale mobiliteit en de kansen van talent migratie. Meer weten? Lees het artikel ‘’Invloed van bevolkingsafname op globale mobiliteit’’ hier.

In gesprek over jouw mogelijkheden en kansen? Neem vrijblijvend contact op.

Optrekkende grenzen

Hoewel de bovengenoemde uitdagingen vragen om open grenzen én internationale samenwerkingen, zorgt de oorlog er juist voor dat landen conservatiever kijken naar hun grensbeleid. Landen willen minder afhankelijk zijn van andere landen, export en de steeds hoger wordende transportkosten.

Toch zal een arbeidskrapte, waar veel Westerse landen mee kampen, zorgen voor een vraag naar talent migratie: talentvolle werknemers uit het buitenland halen.


Benieuwd wat ons team voor uw globale mobiliteitsvraagstuk kan betekenen?
Neem gerust contact op, dan bespreken we graag de grenzeloze mogelijkheden.