“”

Spaanse Uitspraak Beïnvloedt Expatriate Regime, Verkenning van Verantwoorde AI-praktijken – Markttrends

Posted in Belasting, Markt trends, Nieuws

Spanje; Verenigde Staten

Spaanse Uitspraak Beperkt Mogelijkheid van Bewoners Onderhevig aan Expatriate Regime om Aftrek van Belastingen Betaald in Spanje in de VS te Claimen

De Algemene Directie Belastingen heeft onlangs een uitspraak gedaan die Spaanse bewoners, die onderhevig zijn aan het Expatriate Regime, de mogelijkheid ontzegt om een belastingaftrek te claimen voor betalingen die in Spanje zijn gedaan bij het indienen van belastingaangifte in de Verenigde Staten, volgens de voorschriften zoals uiteengezet in het belastingverdrag en de binnenlandse wetgeving.

De uitspraak heeft betrekking op een individu dat probeert te profiteren van het speciale belastingregime dat van toepassing is op werknemers gestationeerd in Spanje, bekend als het Expatriate Regime. De betreffende aanvrager had een Green Card, een permanente verblijfskaart die wordt afgegeven door de Verenigde Staten.

Volgens de belastingautoriteiten zal een individu dat onder het Expatriate Regime valt en onderworpen is aan belastingheffing, niet als inwoner van Spanje worden beschouwd voor de doeleinden van het Verdrag inzake de inkomstenbelasting tussen Spanje en de Verenigde Staten (1990) (zoals gewijzigd tot 2013). Bijgevolg kan de belasting die door de persoon in Spanje is betaald, niet worden geclaimd als aftrekpost onder het belastingverdrag en de binnenlandse wetgeving die tot doel hebben internationale dubbele belasting te voorkomen. In zo’n geval is het de verantwoordelijkheid van de Verenigde Staten om de mogelijkheid van dubbele belasting te elimineren.

De uitspraak, bekend als V0698-23, is officieel uitgevaardigd op 23 maart 2023 en de recente publicatie vond plaats op 11 mei 2023.


Wereld

Verantwoord gebruik van AI: Belangrijke vragen beantwoord

Naarmate organisaties steeds vaker kunstmatige intelligentie (AI) technologie omarmen, wordt het essentieel om de zorgen rond verantwoorde AI-implementatie aan te pakken.

Hier volgen belangrijke inzichten in belangrijke vragen over het ethisch en verantwoord gebruik van AI:

Wat is verantwoorde AI?

Verantwoorde AI verwijst naar het ethisch en verantwoord gebruik van AI-technologie, waarbij eerlijkheid, transparantie en respect voor privacy worden gewaarborgd bij de implementatie ervan.

Hoe kan vooringenomenheid in AI-systemen worden verminderd?

Om vooringenomenheid te verminderen, moeten organisaties zorgvuldig trainingsgegevens selecteren en voorbereiden, regelmatig AI-systemen controleren en diverse teams betrekken bij het ontwikkelingsproces.

Hoe zit het met transparantie in AI-besluitvorming?

Transparantie kan worden bereikt door duidelijke uitleg te geven over hoe AI-systemen beslissingen nemen en toegang tot relevante informatie te waarborgen voor gebruikers en belanghebbenden.

Hoe kan AI privacy beschermen?

Organisaties moeten privacybescherming prioriteit geven door robuuste gegevensbeheerpraktijken te implementeren, geïnformeerde toestemming te verkrijgen en zich te houden aan geldende voorschriften.

Welke rol speelt menselijk toezicht?

Menselijk toezicht is cruciaal om AI-uitvoer te beoordelen, fouten te identificeren en te corrigeren, en te voorkomen dat er te veel vertrouwd wordt op AI-systemen. Mensen moeten de controle behouden en verantwoordelijkheid dragen voor AI-beslissingen.

Hoe kan AI worden gebruikt om diversiteit en inclusie te bevorderen?

AI kan een positieve rol spelen bij het bevorderen van diversiteit en inclusie door vooringenomenheid in processen te identificeren, onpartijdige beslissingen bij werving te vergemakkelijken en gelijke kansen te bevorderen.

Wat zijn de ethische overwegingen bij het gebruik van AI in HR?

Ethische overwegingen bij HR omvatten het waarborgen van eerlijkheid bij wervings- en promotiebeslissingen, het beschermen van de privacy van werknemers en het gebruik van AI-tools om menselijk oordeel aan te vullen in plaats van te vervangen.

Hoe moeten organisaties omgaan met AI-regulering?

Organisaties moeten proactief contact leggen met beleidsmakers en belanghebbenden in de industrie om bij te dragen aan de ontwikkeling van AI-regelgeving die innovatie en maatschappelijke belangen in evenwicht houdt.

Door deze vragen aan te pakken, kunnen organisaties verantwoord omgaan met het gebruik van AI, vertrouwen opbouwen en de voordelen van deze transformerende technologie maximaliseren.


Heeft u vragen over het aannemen van internationaal talent, payrolling en erkend referentschap? Neem gerust contact op met ons team dan bespreken we graag de grenzeloze mogelijkheden. 

Nathalie Crivello

Client Solution Manager | MIM certified

Het is onze missie om jouw bedrijf te laten groeien door global te worden. Vragen? laat het mij weten.

Give us a call +31 (0)20 765 7520
or send us an email

info@executivemobility-group.com

HQ – Amsterdam Evert van de Beekstraat 1-36 1118 CL Schiphol PO Box 75544 1118 ZN Schiphol The Netherlands

Contact