“”

Hervormingen in het Immigratiebeleid van Duitsland, Uitdagingen voor Expats in Nederland en Italië’s Ratificatie van de Bijgewerkte Belastingverdrag met Zwitserland – Markttrends

Posted in Belasting, Markt trends, Nieuws, the Netherlands

Duitsland

Duitsland Versoepelt Immigratiewetgeving om Geschoolde Arbeidskrachten aan te Trekken

Duitsland staat voor een aanzienlijke uitdaging voor het vervullen van 2 miljoen vacatures, wat heeft geleid tot een uitgebreide hervorming van de immigratiewetgeving om gekwalificeerde buitenlandse werknemers aan te trekken via vereenvoudigde visumprocedures en nieuwe kansen.

Van verschillende sectoren zoals gezondheidszorg, IT, timmerwerk tot technische vakgebieden, heeft Duitsland een “hulp gezocht” melding afgegeven. Kanselier Olaf Scholz verzekerde bedrijfsleiders tijdens een recente industriebijeenkomst in juni van aankomende veranderingen met verminderde bureaucratie.

Volgens het Federale Arbeidsbureau heeft Duitsland jaarlijks ongeveer 400.000 buitenlandse werknemers nodig om het tekort aan arbeidskrachten aan te vullen, en deze vraag zal naar verwachting toenemen naarmate babyboomers massaal met pensioen gaan.

Een wet op geschoolde arbeidsmigratie is gezamenlijk ontwikkeld door wetgevers van de regerende partijen – de centrum-linkse Sociaal-Democraten, de Groenen en de liberale Vrije Democraten. Dit wetsvoorstel wordt nu ter stemming voorgelegd aan de Bundestag, het federale parlement van Duitsland, op vrijdag (23.6.).

Het voorgestelde wetsvoorstel biedt drie opties voor buitenlandse individuen uit niet-Europese Unie landen om naar Duitsland te komen:

  • Op basis van erkende kwalificaties en diploma’s kunnen aanvragers profiteren van een sneller en gestroomlijnder visumproces.
  • Individuen met relevante werkervaring kunnen ook solliciteren voor werk in Duitsland.
  • Er wordt een puntensysteem geïntroduceerd voor werkzoekenden zonder een bestaand arbeidscontract, waarbij punten worden toegekend op basis van taalvaardigheden, banden met Duitsland en de mogelijkheid voor meewerkende partners om zich bij de arbeidsmarkt van Duitsland aan te sluiten.

Blauwe kaart

De EU Blauwe Kaart, ontworpen voor zeer gekwalificeerde specialisten, zal nu toegankelijker worden met een verlaagde inkomenseis. IT-specialisten kunnen een universitair diploma vervangen door professionele ervaring.

Inkomende werknemers krijgen meer vrijheid om van sector te veranderen in vergelijking met de vorige beperkende visumregels.

“Kansenkaart”

Een nieuwe “kansenkaart” met een puntensysteem zal buitenlanders zonder een baanaanbod in staat stellen om naar Duitsland te komen en een jaar de tijd te geven om werk te vinden, op voorwaarde dat ze een beroepskwalificatie of universitair diploma hebben. De hervormingen beogen ook het proces voor potentiële werkgevers te vergemakkelijken om hun gezinsleden mee te nemen.

De erkenning van diploma’s is al lang een obstakel geweest voor immigranten, met een tijdrovend en frustrerend proces. De wet op geschoolde arbeidskrachten stelt voor dat geschoolde immigranten hun diploma’s niet hoeven te laten erkennen als ze ten minste twee jaar professionele ervaring hebben en een door hun land van herkomst erkend diploma bezitten, maar dit geldt alleen voor werknemers boven een bepaalde salarisgrens. Degenen met een baanaanbod kunnen aan de slag terwijl hun diploma’s nog worden erkend.

Hoewel de voorgestelde wijzigingen kritiek hebben gekregen vanwege zorgen over vertragingen in het visumproces en tekortkomingen in de digitale infrastructuur van Duitsland, blijft de regering zich inzetten om deze problemen aan te pakken. Er wordt ook een hervorming van de nationaliteitswet overwogen om integratie en langdurig verblijf voor immigranten aan te moedigen.

Mogelijke gevolgen voor Nederland

Toenemende concurrentie voor geschoolde werknemers: De inspanningen van Duitsland om getalenteerde individuen van over de hele wereld aan te trekken, kunnen leiden tot intensievere concurrentie voor geschoolde werknemers binnen Europa. Naarmate Duitsland meer toegankelijk en aantrekkelijk wordt, kunnen andere Europese landen, waaronder Nederland, hun eigen strategieën moeten verbeteren om hooggekwalificeerde professionals aan te trekken en te behouden.

Impact op het immigratiebeleid van Nederland: Als reactie op de nieuwe immigratiewetgeving van Duitsland, kan Nederland zijn eigen immigratiebeleid evalueren en aanpassen om concurrerend te blijven en internationaal talent aan te trekken. Nederland is traditioneel een aantrekkelijke bestemming geweest voor geschoolde migranten, en het zou zijn aanpak kunnen verfijnen om ervoor te zorgen dat het een aantrekkelijke optie blijft te midden van de hervormingen van Duitsland.


Nederland

Nederland: Een Magneet voor Werkgelegenheid, Maar Uitdagingen op het Gebied van Huisvesting, Gezondheidszorg en Sociale Integratie

De Expat Insider 2023 Survey, uitgevoerd door InterNations, een jaarlijkse analyse van expatriate ervaringen in 53 landen, heeft Nederland opnieuw een respectabele 22e positie toegekend. Echter, terwijl het land wordt geprezen om zijn werkomgeving, krijgt het kritiek op het gebied van gezondheidszorg, de huizenmarkt en de waargenomen onvriendelijkheid van de lokale bevolking jegens expats.

Met meer dan 12.000 respondenten uit 171 nationaliteiten, evalueert de enquête verschillende aspecten van het leven van expats, onderverdeeld in vijf belangrijke onderwerpen:

  • Kwaliteit van leven index (vrijetijdsbesteding, veiligheid en beveiliging, openbaar vervoer, enz.)
  • Inburgering gemak index (cultuur, vriendelijkheid, enz.)
  • Werken in het buitenland index (carrièreperspectieven, baanzekerheid, enz.)
  • Persoonlijke financiële index
  • Expat essentials index (taalvaardigheid, internet, huisvesting, enz.)

Mexico behoudt zijn toppositie als de nummer één bestemming voor expats in 2023, gevolgd door Spanje en Panama op de tweede en derde plaats. Aan de andere kant staat Koeweit nog steeds onderaan de lijst. Interessant genoeg scoort Noorwegen, dat vaak wordt geprezen om zijn kwaliteit van leven, slecht als bestemming voor expats in de enquête van dit jaar.

Nederland wordt erkend voor zijn uitstekende arbeidsomstandigheden en staat bovenaan in de index voor werken in het buitenland.

Expats waarderen de Nederlandse werkcultuur, de balans tussen werk en privé, de salarissen, werktijden en de carrièremogelijkheden. Bovendien worden het verkrijgen van een visum en de toegang tot administratieve diensten online als handige processen beschouwd voor het verhuizen naar het land.

Echter, de kwaliteit van leven index toont een ander beeld. Expats uiten ontevredenheid over het weer en het Nederlandse gezondheidszorgsysteem, waarbij ze zich zorgen maken over de betaalbaarheid en toegankelijkheid van de gezondheidszorg. Huisvesting blijkt ook een grote uitdaging te zijn, gezien de hoge kosten en de felle concurrentie op de huizenmarkt.

Op het gebied van inburgering blijft Nederland achter. De helft van de respondenten vindt het moeilijk om vrienden te maken met de lokale bevolking, wat het wereldwijde gemiddelde van 36 procent overtreft. Sommige expats geven aan dat het maken van nieuwe vrienden niet zo eenvoudig is in het land. Op dezelfde manier melden veel respondenten dat ze zich enigszins vervreemd en ongelukkig voelen met hun sociale leven tijdens hun verblijf in Nederland.

Hoe het immigratieproces te vergemakkelijken?

In het licht van de Expat Insider 2023 Survey die de uitdagingen van expats in Nederland benadrukt, wordt duidelijk hoe belangrijk de diensten zijn van bedrijven die migranten helpen met huisvesting, sociale integratie en andere essentiële aspecten. Verhuizen naar een ander land kan een ontmoedigende ervaring zijn, vooral wanneer men te maken krijgt met onbekende huizenmarkten, gezondheidszorgsystemen en sociale dynamiek. Bedrijven die gespecialiseerd zijn in het bijstaan van expats kunnen een cruciale rol spelen bij het vergemakkelijken van een soepele overgang door middel van deskundige begeleiding en ondersteuning. Deze diensten verminderen niet alleen de stress van het vinden van geschikte accommodaties en het navigeren door complexe administratieve procedures, maar bevorderen ook een gevoel van verbondenheid en sociale interactie. Door waardevolle hulp te bieden bij het overwinnen van obstakels, stellen deze bedrijven expats in staat om volledig te genieten van hun nieuwe leven en maken ze hun verblijf in een vreemd land meer vervullend en lonend.


Italië; Zwitserland

Italië Ratificeert Bijgewerkt Belastingverdrag en Overeenkomst Inzake Belastingheffing met Zwitserland

In een belangrijke ontwikkeling op 13 juni 2023 heeft Italië officieel het wijzigingsprotocol en de uitwisseling van brieven geratificeerd, die beide op 23 december 2020 zijn ondertekend, met betrekking tot het bestaande Belastingverdrag tussen Italië en Zwitserland betreffende inkomsten en vermogens (1976). Dit verdrag was eerder gewijzigd door de protocollen van 1978 en 2015. De ratificatie werd uitgevoerd door middel van Wet nr. 83 en werd gepubliceerd in het Staatsblad nr. 151 op 30 juni 2023.

Bovendien heeft Italië ook de Overeenkomst inzake belastingheffing van grensarbeiders tussen Italië en Zwitserland (2020) geratificeerd, evenals het eindprotocol en de uitwisseling van brieven, die allemaal op 23 december 2020 zijn ondertekend. Deze overeenkomsten zijn gemaakt onder hetzelfde Belastingverdrag tussen Italië en Zwitserland betreffende inkomsten en vermogens (1976), dat eerder was gewijzigd in 1978 en 2015. De ratificatie werd uitgevoerd door middel van Wet nr. 83 en werd gepubliceerd in het Staatsblad nr. 151 op 30 juni 2023.

Zodra deze bijgewerkte overeenkomsten in werking treden en van kracht worden, zullen ze het vorige verdrag inzake belastingheffing van grensarbeiders vervangen dat tussen Italië en Zwitserland was vastgesteld op 3 oktober 1974. Deze significante stap heeft tot doel de samenwerking te verbeteren en belastingvoorschriften tussen de twee landen te stroomlijnen. Verdere ontwikkelingen met betrekking tot deze overeenkomsten zullen nauwlettend worden gevolgd en gerapporteerd zodra ze zich voordoen.


Heeft u vragen over het aannemen van internationaal talent, payrolling en erkend referentschap? Neem gerust contact op met ons team dan bespreken we graag de grenzeloze mogelijkheden. 

Nathalie Crivello

Client Solution Manager | MIM certified

Het is onze missie om jouw bedrijf te laten groeien door global te worden. Vragen? laat het mij weten.

Give us a call +31 (0)20 765 7520
or send us an email

info@executivemobility-group.com

HQ – Amsterdam Evert van de Beekstraat 1-36 1118 CL Schiphol PO Box 75544 1118 ZN Schiphol The Netherlands

Contact