“”

Hoe wordt u erkend referent?

Posted in Blog, Erkend referentschap, Kennismigranten

Als erkend referent kunt u Niet-Europese kennismigranten aannemen en geniet u van verschillende voordelen bij het aanvragen van vergunningen. Om erkend te worden als referent dient u een aanvraag te starten via de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). 

Voor organisaties gelden bepaalde voorwaarden om erkend te worden. In dit artikel nemen wij u mee langs de verschillende stappen van het worden van erkend referent, bespreken we de voorwaarden en vertellen we u meer over de kansen die er zijn.

Wat zijn de stappen in de aanvraag tot erkend referent?

De aanvraag tot erkend referent start met het inzichtelijk maken van de wensen van uw organisatie: waarom willen we erkend referent worden? En zijn we er klaar voor?  

Voordat jullie aan het proces beginnen, is het belangrijk dat de voorbereidingen zijn getroffen en u bekend bent met de verplichtingen als erkend referent.

Voor de aanvraag tot erkend referent heeft de IND de volgende stappen omschreven: 

 1. Voorwaarden controleren: er gelden verschillende voorwaarden om erkend te worden als referent. In de volgende alinea geven wij u een inkijkje in deze voorwaarden.
 2. Documentatie op orde: voor de aanvraag heeft u verschillende documenten nodig, zorg dat dit op orde is voordat u de aanvraag start.
 3. Aanvraag indienen: u kunt een schriftelijke aanvraag doen.
 4. Kosten aanvraag betalen: aan de aanvraag tot erkend referent zijn kosten verbonden. De kosten verschillen per categorie/situatie:
Erkenning als referent € 4326,00
Erkenning als referent – bedrijf met maximaal 50 werknemers € 2162,00
Erkenning als referent – categorie uitwisseling € 2162,00
Erkenning als referent – wijziging bedrijfsvorm van erkend referent  € 2162,00
 1. Beslissing over de aanvraag afwachten: na uw aanvraag gaat de IND deze reviewen. Ze hebben 90 dagen om met een beslissing te komen. Deze termijn kan verlengd worden als de IND hier aanleiding voor ziet.
 2. Beslissing over de aanvraag ontvangen: u ontvangt een brief met de beslissing over de aanvraag. Bij een positieve beslissing wordt uw organisatie erkend als referent. Bij een negatieve beslissing wordt uw aanvraag afgewezen. Tegen deze beslissing kunt u bezwaar maken.
 3. Registratie in het openbaar register: na een positieve beslissing wordt uw organisatie ingeschreven in het openbaar register van erkende referenten.

De stappen zijn hierboven vrij compact omschreven. Het is belangrijk dat de betrokken afdelingen binnen uw organisatie op de hoogte zijn van de aanvraag én de daarbij behorende voordelen, voorwaarden en verplichtingen. Op deze manier maakt u het meest effectief gebruik van uw status als erkend referent. 

Belangrijke voorwaarden voor de erkenning als referent

Om als organisatie erkend te worden als referent moet er voldaan worden aan verschillende voorwaarden: 

 • Uw organisatie staat ingeschreven in het Nederlandse Handelsregister;  
 • De continuïteit en solvabiliteit zijn voldoende gewaarborgd*; 
 • Er is geen sprake geweest van een faillietverklaring of uitstel van betaling; 
 • Betrokken rechtspersonen worden gekenmerkt als betrouwbaar**;
 • Uw organisatie komt de relevante gedragscode na; 

*Bij de continuïteit wordt er gekeken of uw organisatie gedurende een langere periode aan alle financiële verplichtingen heeft voldaan. De solvabiliteit geeft inzicht in de financiële gezondheid van uw organisatie en de mogelijkheid tot het opvangen van financiële tegenslagen. Om deze punten te kunnen toetsen kan de IND de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) om advies vragen. 

**De betrouwbaarheid van de betrokken rechtspersonen wordt getoetst aan de hand van een x aantal vragen rondom de financiën, fiscaliteit en rechtspraak.

Naast deze algemene voorwaarden gelden er voor een aantal categorieën nog extra voorwaarden. 

Een kennismigrant aannemen als erkend referent

Als globale mobiliteitspartner zien wij dagelijks de kansen van het aannemen van kennismigranten. Hoewel er landsgrenzen bestaan, zien wij geen grenzen als het gaat om ondernemen en aangrijpen van kansen. 

Kennismigratie biedt een oplossing voor verschillende (binnenlandse) recruitmentuitdagingen, zoals demografische veranderingen en arbeidstekorten in bepaalde sectoren. Het geeft uw organisatie de kans om werknemers aan te nemen met de juiste expertise. Als erkend referent kunt u deze kansen beter en efficiënter benutten. 

EMG, uw partner in Global Mobility  

Benieuwd wat ons team voor uw bedrijf kan betekenen op het gebied van het vinden en aannemen van internationaal talent, payrolling en erkend referentschap?
Neem gerust contact op met onze experts, dan bespreken we graag de grenzeloze mogelijkheden. 

Contact