“”

Kennismigrant in dienst nemen 

Posted in Blog, Erkend referentschap, Kennismigranten

Het vinden van talentvolle werknemers is aan de orde van de dag. Niet alleen binnenlandse bedrijven worstelen met het huidige arbeidslandschap, maar ook multinationals. Dit is mede het gevolg van een toenemende mobiliteit op de arbeidsmarkt en demografische veranderingen. Steeds meer bedrijven zien de kansen van het aannemen van kennismigranten.  

In dit artikel bespreken we waar u als bedrijf op moet letten bij het in dienst nemen van een kennismigrant, het zijn van erkend referent en de oplossingen die EMG biedt.

‘’The War for Talent’’

Door de binnenlandse arbeidskrapte, de internationale ambities van bedrijven en het verschil in specifieke kennis op nationaal niveau, is er een ware ‘’War for Talent’’ ontstaan. Bij deze ware ‘’jacht’’ voor talent gaat het met name om hoogopgeleide werknemers uit bepaalde sectoren, zoals tech en zakelijke dienstverlening

Het aannemen van een kennismigrant –
waar op te letten?

Als bedrijf dat internationaal opereert of wilt gaan opereren, is het interessant om buiten de eigen landsgrenzen te kijken als het gaat om het aannemen van talentvol personeel. Deze zogeheten talent migratie biedt naast kansen, ook een aantal uitdagingen. Als bedrijf zijnde kunt u namelijk niet zomaar werknemers uit het buitenland (van buiten de EU, EER of Zwitserland) aannemen.

Hier komt verschillende wet- en regelgeving bij kijken. 
Nederland is een interessante arbeidsmarkt voor kennismigranten; er zijn veel multinationals gevestigd en de arbeidsvoorwaarden zijn gunstig. Niet-Europese werknemers hebben voor een verblijf in Nederland een werkvergunning of verblijfsvergunning nodig. Daarnaast moet er een referent (erkend referent worden?) betrokken zijn die de werknemer naar Nederland ‘’haalt’’.

De kansen van erkend referentschap

Een referent is een persoon of organisatie die er belang bij heeft dat een migrant in Nederland komt wonen en/of werken. Een natuurlijk persoon kan referent zijn voor een gezinslid en een organisatie voor een buitenlandse werknemer.

Als u een kennismigrant wilt aannemen, zowel tijdelijk als voor de lange termijn, dan moet uw organisatie de officiële status van erkend referent hebben. De aanvraag hievan loopt via de IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst). 

Onze Customer Solutions Manager, Nathalie Crivello,
zegt hierover: ‘’Erkende referenten zijn organisaties die de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) als betrouwbare partners beschouwt.’’

Er zijn verschillende voordelen van de erkenning als referent door de IND: 

  • Snellere afhandeling van aanvragen van vergunningen; 
  • Er zijn minder bewijsstukken nodig om aanvragen te laten goedkeuren; 

Grenzeloze oplossingen

De vereiste procedures rondom het aannemen van kennismigranten kunnen tijdrovend zijn, dit verschilt van enkele weken tot maanden. Als uw bedrijf snel verlegen zit om specifieke werknemer is dit kostbare tijd die eigenlijk niet verloren kan gaan. Daarin biedt EMG een (tussen)oplossing. 

Employment en payrolling services 

EMG is zelf erkend referent, hiermee kunnen we handige EOR (Employer of Record) en Payrolling services aanbieden. Dit is interessant voor bedrijven die: 

  • Zelf nog geen erkend referent zijn en niet kunnen wachten op de erkenning bij het aannemen van een kennismigrant; 
  • Nog geen vestiging in Nederland hebben; 
  • Nog niet ingericht zijn op het kunnen naleven van de wettelijke verplichtingen rondom het zijn van een erkend referent; 

In dit geval zal EMG opereren als erkend referent voor de kennismigrant(en) van uw organisatie. De voordelen hiervan zijn onder meer: 

  • De werknemer in kwestie kan sneller aan de slag; 
  • Ontzorging bij de aanvraag van het erkend referentschap; 
  • Onboarding sessie: ‘’Wat houdt het in om erkend referent te zijn?’’; 
  • Beschikking over alle relevante kennis; 
  • Advisering op het gebied van compliance; 

Daarnaast kunnen we als global mobility partner ontzorgen bij de overige zaken rondom wonen en werken. Denk hierbij aan de registratie van uw werknemers, financiële zaken, huisvesting en fiscale vraagstukken.

Belangrijk is om te vermelden dat u zich als erkend referent aan een aantal wettelijke verplichtingen moet houden, zoals een zorgplicht, administratieplicht en informatieplicht.

De IND is actief in het controleren van erkende referenten en houdt wekelijks inspectiebezoeken bij, in Nederland gevestigde, bedrijven. Als partner kunnen wij u hierin adviseren en zorgen dat u en uw team op de hoogte zijn van alle actuele informatie.

Meer weten over de verplichtingen als referent vraag dan het E-Book aan.

Grenzeloze oplossingen 

Bij EMG denken we niet in problemen, maar in grenzeloze oplossingen. Door ons internationale netwerk van partners kunnen we bedrijven helpen bij het behalen van hun volle potentie. Ook als het gaat om talent migratie en erkend referentschap weten we wat er belangrijk is en zijn we op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. 

Benieuwd wat ons team voor uw bedrijf kan betekenen op het gebied van het vinden en aannemen van internationaal talent, payrolling en erkend referentschap?
Neem gerust contact op met onze experts, dan bespreken we graag de grenzeloze mogelijkheden. 

Contact